19 Nisan 2010 Pazartesi

Yeterli ve Dengeli Beslenme Nasıl Olmalıdır?

Beslenme, büyüme-gelişmenin sağlanması,yaşamın sürdürülmesi ve sağlığın korunması için besinlerin kullanılmasıdır. Yapılan araştırmalarda insanın sağlıklı olarak yaşayabilmesi için 50 kadar besin öğesine gereksinmesi olduğu ve 50 besin öğesinin her birinden ne miktarda olması gerektiği saptanmıştır. İnsanlar bir yandan yemek yemekten haz duyarken diğer yandan da yaşamlarını sürdürebilmek için gerekli besin öğelerini uygun bir düzende sağlamak durumundalar. Besin ögelerinin herhangi biri alınmadığında veya gerekli olandan az veya çok alındığında büyüme ve gelişmenin engellendiği ya da sağlığın bozulduğu yapılan araştırmalarla belirlenmiştir.

Sağlıklı bir beslenme yeterli ve dengeli beslenme ile mümkündür.Yeterli ve dengeli beslenme bireyin yaşına, cinsiyetine, fiziksel aktivitesine göre ihtiyacı olan enerji ve besin ögelerinin gerekli biçimde vücuda alınmasıdır. Yeterli ve dengeli beslenmenin sağlanması karışık beslenme ile mümkündür. Karışık beslenme karbonhidrat , protein, yağ, vitamin-mineral ve posa içeren besinlerin hepsini birlikte tüketmektir. Karışık beslenme için tüm yiyecek gruplarının her birinden her gün belirli ölçülerde almak gerekir. Besin öğeleri vücudun gereksiniminden az alınırsa yetersiz beslenme oluşur. Yetersiz beslenmede yeterli enerji alınmaz ve dokular yapılmaz.Besin ögeleri vücudun gereksiniminden fazla veya bir besin ögesi diğerlerine oranla fazla alınırsa dengesiz beslenme oluşur. Dengesiz beslenmede fazla alınan besin ögeleri vücutta yağ depolanması , proteinlerin artması gibi bir çok olaya sebep olarak sağlığın bozulmasına neden olur.

Diyetisyen Hacer Kaya