Kullanıcı Sözleşmesi

1. Sözleşme Koşulları ve Sözleşmenin Onaylanması ve Yürürlük

Diyetisyenden.com hizmet ve servislerinden yararlanmak için üyelik sözleşmesi hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmeniz gereklidir. Kullanıcı, üye kayıt formunu doldurup onayladığı ya da Diyetisyenden.com kullanarak herhangi bir hizmet aldığı ya da randevu aldığı andan itibaren Diyetisyenden.com sözleşmesine uymayı taahhüt etmiş kabul edilir ve sözleşme süresiz olarak yürürlüğe girer. Sözleşme koşullarını kabul etmediğiniz takdirde Diyetisyenden.com sitesini kullanmayınız.

İleride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu sözleşme içinde belirtilen koşulları Diyetisyenden.com herhangi bir ihbarda ve bildirimde bulunmadan dilediği zaman değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. Sözleşme maddelerinde yapılacak değişikliklerin takibi kullanıcıların sorumluluğundadır. Bu sözleşme maddelerinde yapılacak değişikliklerden sonra Diyetisyenden.com’un kullanılmaya devam edilmesi değişikliklerin kabul edilmesi anlamına gelir.

Diyetisyenden.com dilediği zaman tek taraflı olarak bu sözleşmeyi sona erdirebilir.


2. Hizmetlerin Tanımı

Diyetisyenden.com, kullanıcı sözleşmesini onaylayan üyelerine internet ortamından beslenme ve diyet konusunda uzmanlar tarafından yazılmış makaleleri okuma, site üyesi uzmanlar ile kullanıcılar arasında iletişim platformu sağlar.


3. Üye'nin yükümlülükleri

Üye Diyetisyenden.com servislerinden yararlandığı sırada,

Üye kayıt formunda yazdığı bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu durumlarda bilginin hatalı veya eksik olmasından (şifre unutma gibi) doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu hallerde üyeliğinin sona erebileceğini,

Diyetisyenden.com servislerini kullandığında ileri sürdüğü şahsi yorum, fikir, düşünce, ifade, Diyetisyenden.com ortamına eklediği dosyaların, gönderdiği kişilik bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve Diyetisyenden.com'un bu içerikten dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını,

Tıbbi muayene, teşhis, tedavi ve/veya benzeri uygulamaların, işlemle ilgili doktor veya uzmanın sorumluluğunda olduğunu, uzmanın mesleki uygulamaları ve sonuçları hakkında Diyetisyenden.com’un sorumlu olmayacağını,

Site içindeki yazı ve makalelerin sadece bilgi vermek amaçlı olduğunu, başka bir amaç için kullanılmayacağını, teşhis veya tedavi amacı için kullanılmayacağını,

Üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından, dolayı gelebilecek zararlardan ötürü Diyetisyenden.com'un sorumlu olmayacağını,

Tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, Uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar, yorumlar, yazılar göndermemeyi,

Siteye eklenecek yazışmaların, yorumların genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını,

Diğer kullanıcıları, doktor ve uzmanları taciz ve tehdit etmemeyi,

Diğer kullanıcıların site servislerini kullanmasını etkileyecek şekilde davranmamayı,

Kişi ya da kurumların isimlerini lekeleyici, çiğneyici, ahlaka aykırı, yakışıksız ya da kanun dışı bilgiler yayımlamamayı, yorumlar yazmamayı,

Diyetisyenden.com tarafından verilen servislerin ve yazılımların telif hakkının Diyetisyenden.com'a ait olduğunu, bu yazılımları hiçbir şekilde kopyalanıp, çoğaltıp, dağıtmayacağını

Diyetisyenden.com servisleri kullanımı sonucunda oluşabilecek zarar ve kayıpların sorumluluğunun tamamı ile kendisine ait olduğunu, servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı Diyetisyenden.com'dan tazminat talep etmemeyi,

Diyetisyenden.com'dan izin almadan Diyetisyenden.com servislerini ticari ya da reklam amacıyla kullanmamayı,

Diyetisyenden.com'un, kendi sistemini ticari amaçla kullanabileceğini,

Diyetisyenden.com'un, dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini,

Üye "kullanıcı hesabı" ile yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu,

Kurallara aykırı davrandığı takdirde Diyetisyenden.com'un gerekli müdahalelerde bulunma ve üyeyi servis dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu,

Randevuya giden hastalar muayene, teşhis veya tedavi ücretlerini gittikleri doktor, uzman veya kuruma ödeyeceğini, Diyetisyenden.com’un herhangi bir ödeme sistemine aracılık yapmayacağını,

İsmine randevu alının kişi ile randevuya giden kişinin aynı kişi olması gerektiğini kabul ve taahhüt etmiştir.


4. Diyetisyenden.com'a verilen yetkiler

Diyetisyenden.com, Randevual Sağlık Bilişim Tic.Ltd.Şti.’ne ait olup, yine bu şirket tarafından işletilmektedir. Diyetisyenden.com sitesinde bulunan malzemelerin tüm hakları Randevual Sağlık Bilişim Tic.Ltd.Şti.’ne aittir.

Diyetisyenden.com herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir.

Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı Diyetisyenden.com'un üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

Diyetisyenden.com, sunduğu servisleri kullanıcı sözleşmesine aykırı kullanan üyelerin sisteme erişimini engelleyebilir ve hesaplarını kapatabilir.

Diyetisyenden.com, servislerinin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulacağını, servis kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olduğunu, servis kalitesinin beklentilere cevap vereceğini taahhüt etmez.

Diyetisyenden.com üyelerin servislerden yararlanmaları sırasında ortamda oluşacak ve bulunacak mesajların ve dosyaların bazılarını veya tamamını uygun göreceği aralıklarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı Diyetisyenden.com sorumlu tutulmayacaktır.

Diyetisyenden.com kendi ürettiği ve/veya dışarıdan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.

Diyetisyenden.com üyelerinin ürettiği ve yayınlanmak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği (örneğin doktora sorulan sorular, yazılan yorumlar), bilgi, belge vb. eserlerin yayınlanma ve/veya site içerisinde Diyetisyenden.com tarafından uygun görülecek başka bir adrese taşıma haklarına sahiptir.

Diyetisyenden.com, üyenin başka web sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu taktirde üye geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden Diyetisyenden.com'in sorumlu olmadığını kabul eder.

Diyetisyenden.com'un sunduğu randevu zaman dilimleri uzmanlar tarafından sağlanan randevu çizelgeleri esas alınarak yapılmıştır. Zaman dilimlerinin internet sitesinde gösterilmesiyle Diyetisyenden.com uzmanın bu zamanlarda çalıştığını ve muayene yapacağını taahhüt etmez.

Diyetisyenden.com üyelik gerektirmeyen servisleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürülebilir, ilave servisler açabilir, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir, kaldırabilir veya ücretli hale dönüştürebilir.


5. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise Türk Kanunları uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın çözümünde İstanbul Bakırköy Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.